Používání cookies

 

Zásady používání cookies1. Identifikace
1.1. Mac Puar, S.A. (dále MP); společnost registrovaná v Obchodním rejstříku Seville, svazek 194, strana 107, část 3, list SE-5611; DIČ A41023607; se sídlem na adrese Leonardo Da Vinci 15, 41092, Seville (Španělsko); telefon (+34) 902197277; e-mail elevacion@mpascensores.com, je majitelem webových stránek umístěných na internetové adrese http://www.mpascensores.com, http://mpascensores.es, http://www.mpascenseurs.fr, http://mpliften.nl, http://mpliften.be, http://mplifts.pl, https://www.chequiaold.ascensores.tv, http://www.mpifma.ro, http://mphiss.se, a má účty na sociálních sítích (dále „tyto webové stránky“).
1.2. MP je majitelem následujících účtů na sociálních sítích:
Facebook
YouTube
Google+
Twitter
LinkedIn


1.3. Osoba, která vstupuje na tyto webové stránky (dále „uživatel“), potvrzuje, že je k tomu právně způsobilá.
1.4. Vstupem na tyto webové stránky uživatel výslovně akceptuje všechna ustanovení tohoto právního oznámení, její zásady ochrany soukromí a zásady používání cookies, d, které platí pro využívání určitých služeb. V případě, že uživatel neakceptuje výše uvedená ustanovení, musí upustit od vstupu na tyto webové stránky.

2. Cookies
2.1. Společnost MP oznamuje uživateli, že tyto webové stránky používají pro vlastní provoz její vlastní cookies a cookies třetích stran, zobrazují multimediální obsah, analyzují zvyklosti při prohlížení, vytvářejí statistiky používání pro následné zobrazování reklam a nabízení služeb.
2.2. Cookies jsou textové soubory, které se automaticky ukládají v počítačích (počítači, mobilu, tabletu atd.) uživatele, když uživatel vstoupí do určitých aplikací a internetových stránek, jejichž účelem může být poskytování určitých služeb, popř. o nich ukládat a načítat informace. Zvyklosti uživatelů při prohlížení webových stránek.
2.3. Vstupem na tyto webové stránky uživatel výslovně akceptuje používání zde popsaných cookies. V případě, že uživatel neakceptuje některé z výše uvedených cookies, musí upustit od vstupu na tyto webové stránky.
2.4. MP si vyhrazuje právo používat nové cookies anebo zastavit používání existujících cookies, takže záleží na uživateli, zda provede před vstupem na tyto webové stránky jejich přezkoumání.

3. Druhy.
3.1. Podle účelu mohou být cookies technické, které umožňují uživatelům prohlížet webové stránky a využívat různé volby nebo služby, které se na nich vyskytují, jako je identifikace relace, přístup do částí s omezeným přístupem, vytváření žádosti o registraci nebo o účast na nějaké akci, používání bezpečnostních prvků během navigace, ukládání obsahu pro šíření videí nebo zvuku, popř. sdílení obsahu prostřednictvím sociálních sítí; personalizační, které umožňují uživatelům vstupovat na webové stránky s určitými obecnými charakteristikami, předem definovanými podle řady kritérií terminálu uživatele, jako je jazyk, typ prohlížeče, jehož prostřednictvím uživatel získává přístup ke službě, popř. regionální konfigurace místa, ze kterého získáváte přístup ke službě; analytické, které umožňují osobě, která za ně odpovídá, monitorovat a analyzovat chování uživatelů na webových stránkách, ke kterým je připojují (informace shromážděné prostřednictvím tohoto druhu cookies se využívají při měření aktivity na webových stránkách a pro vypracování navigačních profilů uživatelů uvedených webových stránek za účelem realizace zlepšení na základě analýzy údajů o používání uživatelem služby); reklamní, která umožňují řízení reklamního prostoru začleněného do webových stránek na základě kritérií, jako je upravený obsah nebo frekvence zobrazování reklam; nebo cookies behaviorálně cílené reklamy, které umožňují řízení reklamního prostoru začleněného do webových stránek (tyto cookies ukládají informace o chování uživatelů získané průběžným sledováním jejich zvyklostí při prohlížení, což umožňuje vypracovat specifický, na něm založený profil pro zobrazovaní reklam).
3.2. Podle toho, kdo údaje zasílá, spravuje a s nimi nakládá, mohou být cookies vlastní, což jsou takové cookies, které spravuje majitel webových stránek, a cookies třetích stran, které řídí jiný subjekt.
3.3. Podle doby, po kterou zůstávají aktivovány v uživatelském týmu, se mohou cookies dělit na cookies aktuální relace, které jsou určeny pro shromáždění a ukládání údajů o vstupu uživatelů na webové stránky; a perzistentní cookies, které umožňují ukládání, přístup a zpracování v terminálu uživatele pro dobu definovanou osobou, která odpovídá za cookie, jež se může pohybovat od několika minut do několika dní.
3.4. Z článku 5 odst. 3 nařízení ePrivacy jsou vyňaty cookies pro vstup uživatelů, cookies pro autentizaci nebo identifikaci uživatelů, cookies pro bezpečnost uživatelů, cookies multimediálních přehrávačů pro relaci, cookies vyrovnávající zátěž během relace, cookies pro přizpůsobení uživatelského rozhraní nebo cookies pro sdílení obsahu pomocí sociálních plug-in.

4. Cookies používané na těchto webových stránkách
4.1. Tabulka cookies používaných na těchto webových stránkách
 

 

Název

Služba

Účel

Druh

Povel

Trvání

Více informací

__utma

Google Analytics

 Používá se k rozlišení uživatelů a relací. Cookies se vytvoří, když se načte knihovna JavaScript a není v ní obsažen žádný cookie. __utma. Cookie se aktualizuje při každém odeslání do Google Analytics.

Analýza

Vlastní a třetí strany (Google Inc.)

Dva roky od nakonfigurování nebo aktualizace.

Klikněte zde

__utmb

Google Analytics

Používá se k určení nových relací nebo návštěv.

 Cookies se vytvoří, když se načte knihovna JavaScript a není v ní obsažen žádný cookie. __utmb. Cookie se aktualizuje při každém odeslání do Google Analytics.

Analýza

Vlastní a třetí strany (Google Inc.)

30 minut od nakonfigurování nebo aktualizace.

Klikněte zde

__utmc

Google Analytics

Nepoužívá se v ga.js.
Je nakonfigurován, aby fungoval s urchin.js. Dříve se tento cookie používal společně s cookie __utmb
k určení, zda uživatel uskutečnil novou relaci nebo návštěvu.

Analýza

Vlastní a třetí strany (Google Inc.)

Konec relace návštěvníka.

Klikněte zde

__utmz

Google Analytics

K uložení zdroje provozu nebo kampaně k vysvětlení způsobu, jak se uživatel dostal na webové stránky.

 Cookie se vytvoří, když běží knihovna JavaScript, a aktualizuje se při každém odeslání dat do Google Analytics

Analýza

Vlastní a třetí strany (Google Inc.)

Šest měsíců od nakonfigurování nebo aktualizace.

Klikněte zde

__utmv

Google Analytics

Používá se k uložení personalizovaných proměnných údajů o návštěvnících. Tento cookie se vytvoří, pokud programátor použije metodu _setCustomVar.
v případě vlastní proměnné návštěvníka
Také se používal se zastaralou metodou _setVar.
Cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do Google Analytics.

Analýza

Vlastní a třetí strany (Google Inc.)

Dva roky od nakonfigurování nebo aktualizace.

Klikněte zde

 

 

4.3. Vzhledem k povaze internetu společnost MP nemá vždy informace o cookies umístěných třetími stranami.
4.4. V případě, že uživatel zjistí na těchto webových stránkách cookies, které zde nejsou popsány, musíte to oznámit společnosti MP prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy elevacion@mpascensores.com.

5. Sociální sítě.
5.1. Vstupem na účty společnosti MP na sociálních sítích uživatel akceptuje používání cookies podle jejích zásad používání cookies.
Facebook
YouTube
Google+
Twitter
LinkedIn


6. Změna konfigurace cookies.
6.1. Uživatel může dovolit, zablokovat nebo eliminovat cookies instalované na svém počítači nakonfigurováním příslušných voleb na svém prohlížeči.
Chrome
FireFox
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Opera
6.2. Chcete-li získat do prohlížečů plug-in Google Analytics pro zabránění přijímání cookies, klikněte .zde.
 

 
 

callcenter Zákaznický servis

Jsme tu pro Vás!
24 hodin / 365 dnů

+420 844 190 190


Prosím kontaktujte nás, naši specialisté rádi odpoví na Vaše dotazy