Co jsou Connected Lifts?

Connected lifts jsou spojením IoT (internetu věcí) a výtahů. Tato technologie umožňuje, aby výtahy předávaly informace o jejich používání a stavu v reálném čase, což dává koncepci prediktivní údržby zcela nový rozměr a otevírá dveře nové generaci služeb.

Connected lifts od společnosti MP: výtahy, které jsou s vámi propojené

Connected lifts jsou pro nás možností, jak vám můžeme nabídnout individualizovaný servis zcela přizpůsobený vašim potřebám. Posilují naše základní hodnoty, které jsou základem naší práce od založení MP v roce 1988 a díky nimž jsme instalovali více než 130 000 výtahů na celém světě.

NAŠE HODNOTY, JEŽ JSOU S VÁMI SPOJENY, NYNÍ JEŠTĚ NABYLY NA VÝZNAMU.

S našimi zákazníky a uživateli udržujeme mimořádné vztahy, rozumíme jejich potřebám a poskytujeme jim vynikající služby. Naše výtahy nás vždy spojovaly s našimi zákazníky a uživateli a díky propojeným výtahům jim nyní můžeme být ještě blíž než kdy dřív.
Je pro nás prvořadé. Vždyť co může být důležitější než život a prosperita našich zaměstnanců, zákazníků a uživatelů? Konektivita našich výtahů znamená, že nyní dokážeme předvídat možné incidenty. Proto jsou vždy bezpečné a funkční.
Čestně a loajálně plníme své závazky vůči našim zákazníkům a dodavatelům. Jsme partneři se společnými zájmy. Tato technologie našim výtahům umožňuje přímou komunikaci, která znamená naprostou transparentnost a zkvalitnění nabízených služeb.
Svět výtahů je naší vášní. Proto rádi přicházíme s novými nápady na zlepšení života našich zákazníků a uskutečňujeme je. Naše technologienConnected lifts je přímým výsledkem inovací a umožňují další inovace, pokud jde o zkušenosti cestujících, spolehlivost a životnost.
Nezastavíme se u toho, co od nás a od našich výtahů naši zákazníci a uživatelé očekávají, ale ve snaze o dokonalost jdeme ještě dál. Naše výtahy připojené k internetu jsou dalším krokem na této cestě a my jsme jednou z prvních společností, která tuto technologii zavádí do všech svých výtahů.

Inovace MP-propojují nás navzájem

Ve společnosti MP vyvíjíme naši vlastní technologii IoT. Vytvořili jsme inovaci, která je dnes realitou, spojuje nás s vaším výtahem a my tak můžeme zajistit, aby vše běželo jako po másle.

Řídicí jednotky MP ecoGO

Tato digitální řídicí jednotka připojená k internetu je mozkem těchto výtahů a je považována za jednu z nejlepších na trhu. Informace o používání a stavu jsou přenášeny pomocí telefonní linky ve výtahu, což umožňuje provádění údržby a oprav na dálku.

Konektivita a doplňková
zařízení MP

U starších výtahů, které nemají digitální řídicí jednotku MP ecoGO, naše doplňkové připojovací zařízení zajistí, že se váš výtah bude moci připojit k internetu a odesílat a přijímat data. Toto zařízení je kompatibilní s výtahy MP a dále s některými výtahy jiných značek.

Platforma MP

Vytvořili jsme cloudovou platformu, která umožňuje komunikaci našich výtahů s naším technickým personálem. Umožňuje zpracování dat vysílaných jednotlivými výtahy a jejich dostupnost. Navíc umožňuje provádění oprav a údržby na dálku, předvídání potenciálních incidentů a prodloužení životnosti výtahu.

Přizpůsobená údržba MP

Naše výtahy připojené k internetu umožňují, abychom vám nabízeli servis údržby, který je zcela přizpůsobený charakteristikám a skutečnému používání vašeho výtahu. Můžeme vám nabídnout smlouvy přizpůsobené na míru a taktéž dostupný a efektivní servis. Jsme pyšní na to, že jsme s vámi a vaším výtahem v neustálém kontaktu a můžeme tak zajistit, že vám výtah bude vždy dobře sloužit.

JSME S VÁMI VE SPOJENÍ

Spojte se s námi, potřebujete-li poradit ohledně našich výtahů nebo další informace.

Please wait...

STÁHNOUT NAŠI BROŽURU

Pro více informací si vytiskněte nebo stáhněte naši brožuru v PDF

Connected

Lifts

ve všech významech slova

Connected lifts (výtahy online) pro MP znamenají daleko víc než pouhé propojení výtahu s internetem. Jedná se též o způsob posílení základních hodnot naší společnosti, abychom vám mohli nabídnout individualizované a efektivnější služby.

Co jsou
výtahy online?

Connected lifts (výtahy online) jsou spojením IoT (internetu věcí) a výtahů. Tato technologie umožňuje, aby výtahy předávaly informace o jejich používání a stavu v reálném čase, což dává koncepci prediktivní údržby zcela nový rozměr a otevírá dveře nové generaci služeb.

FAQ
O obojím. Technologie, která se pro Connected lifts používá, je realitou, kterou již plně využívají výrobci výtahů a montážní a servisní firmy. Tato technologie však v budoucnu přinese do světa výtahů skutečný převrat a revoluci díky novým řešením.
Nic zvláštního. Jestli je možné do budovy instalovat výtah, pak může mít připojený online. Současné technologie a techniky používané pro instalaci výtahů to ve velké většině případů umožňují.
Podle značky výtahu může mít jeho výrobce doplňkové připojovací zařízení, díky němuž se váš výtah přemění na výtah online. MP má tento druh zařízení k dispozici. Je kompatibilní se všemi výtahy MP a dále s některými výtahy jiných značek.
Výtah a servisní firma mohou navzájem přímo komunikovat. Je tak možné provádět vzdálený monitoring stavu výtahu v reálném čase a automaticky zjišťovat poruchy. Dále je možné na dálku provádět některé činnosti údržby. Údržba výtahu je tak daleko snazší a lze optimalizovat jeho efektivitu, bezpečnost a životnost.
Propojuje výtahy s jinými systémy čímž přináší spoustu výhod koncovým uživatelům. Pokrok v oblasti telekomunikací vede k tomu, že tradiční analogové telefony jsou nahrazovány jedinou digitální linkou, která umožňuje přenos zvuku i dat, takže výtah může odesílat a přijímat informace. Tyto výtahy tedy mohou pracovat s protokoly M2M (komunikace mezi stroji) umožňujícími připojení k internetu věcí (IoT). Stroje tedy dokážou navzájem komunikovat prostřednictvím internetu, což vylepšuje protokoly a systémy pro údržbu výtahů.
Tato technologie není zvlášť nákladná a zapotřebí je jen aktivní telefonní linka. MP má pro instalaci technologie propojených výtahů do svých výtahů vše potřebné. Pro starší výtahy MP máme doplňkové připojovací zařízení, které umožňuje jejich přeměnu na výtahy propojené s internetem.
Vůbec žádné, protože se výtah připojí k internetu pomocí telefonní linky, kterou už musí mít.
Zlepšuje fungování výtahů. Internet věcí (IoT) je způsob, kterým se internet používá pro komunikaci mezi jednotlivými stroji (M2M). Tento druh technologie se používá pro nejrůznější každodenní věci, například i pro výtahy. Propojený výtah může komunikovat s dodavatelem údržby nebo náhradních dílů a také dostávat informace o denní době, takže kromě jiného může i omezit vydávaný hluk. IoT pro provoz a údržbu výtahů otevírá celou řadu možností.
Variabilní servisní smlouvy. Kromě možnosti vzdáleného monitoringu stavu výtahů 24 hodin denně a předvídání možných poruch nám naše technologie umožňuje seznámit se s vašimi potřebami i potřebami vašeho výtahu, abychom vám mohli nabídnout přizpůsobenou smlouvu za mimořádně výhodnou cenu.

Connected lifts od společnosti MP:
výtahy, které jsou s vámi propojené

Connected lifts jsou pro nás možností, jak vám můžeme nabídnout individualizovaný servis zcela přizpůsobený vašim potřebám. Posilují naše základní hodnoty, které jsou základem naší práce od založení MP v roce 1988 a díky nimž jsme instalovali více než 130 000 výtahů na celém světě.

NAŠE HODNOTY, JEŽ JSOU S VÁMI SPOJENY,,
NYNÍ JEŠTĚ NABYLY NA VÝZNAMU.
S našimi zákazníky a uživateli udržujeme mimořádné vztahy, rozumíme jejich potřebám a poskytujeme jim vynikající služby. Naše výtahy nás vždy spojovaly s našimi zákazníky a uživateli a díky propojeným výtahům jim nyní můžeme být ještě blíž než kdy dřív.
Čestně a loajálně plníme své závazky vůči našim zákazníkům a dodavatelům. Jsme partneři se společnými zájmy. Tato technologie našim výtahům umožňuje přímou komunikaci, která znamená naprostou transparentnost a zkvalitnění nabízených služeb.
Je pro nás prvořadé. Vždyť co může být důležitější než život a prosperita našich zaměstnanců, zákazníků a uživatelů? Konektivita našich výtahů znamená, že nyní dokážeme předvídat možné incidenty. Proto jsou vždy bezpečné a funkční.
Svět výtahů je naší vášní. Proto rádi přicházíme s novými nápady na zlepšení života našich zákazníků a uskutečňujeme je. Naše technologienConnected lifts je přímým výsledkem inovací a umožňují další inovace, pokud jde o zkušenosti cestujících, spolehlivost a životnost.
Nezastavíme se u toho, co od nás a od našich výtahů naši zákazníci a uživatelé očekávají, ale ve snaze o dokonalost jdeme ještě dál. Naše výtahy připojené k internetu jsou dalším krokem na této cestě a my jsme jednou z prvních společností, která tuto technologii zavádí do všech svých výtahů.

Inovace MP
– propojují nás navzájem

Ve společnosti MP vyvíjíme naši vlastní technologii IoT. Vytvořili jsme inovaci, která je dnes realitou, spojuje nás s vaším výtahem a my tak můžeme zajistit, aby vše běželo jako po másle.

null

Tato digitální řídicí jednotka připojená k internetu je mozkem těchto výtahů a je považována za jednu z nejlepších na trhu. Informace o používání a stavu jsou přenášeny pomocí telefonní linky ve výtahu, což umožňuje provádění údržby a oprav na dálku.

Řídicí jednotky MP ecoGO
null

U starších výtahů, které nemají digitální řídicí jednotku MP ecoGO, naše doplňkové připojovací zařízení zajistí, že se váš výtah bude moci připojit k internetu a odesílat a přijímat data. Toto zařízení je kompatibilní s výtahy MP a dále s některými výtahy jiných značek.

Konektivita a doplňková zařízení MP
null

Vytvořili jsme cloudovou platformu, která umožňuje komunikaci našich výtahů s naším technickým personálem. Umožňuje zpracování dat vysílaných jednotlivými výtahy a jejich dostupnost. Navíc umožňuje provádění oprav a údržby na dálku, předvídání potenciálních incidentů a prodloužení životnosti výtahu.

Platforma MP
null

Naše výtahy připojené k internetu umožňují, abychom vám nabízeli servis údržby, který je zcela přizpůsobený charakteristikám a skutečnému používání vašeho výtahu. Můžeme vám nabídnout smlouvy přizpůsobené na míru a taktéž dostupný a efektivní servis. Jsme pyšní na to, že jsme s vámi a vaším výtahem v neustálém kontaktu a můžeme tak zajistit, že vám výtah bude vždy dobře sloužit.

Přizpůsobená údržba MP

JSME S VÁMI VE SPOJENÍ

Spojte se s námi, potřebujete-li poradit ohledně našich výtahů nebo další informace.

Please wait...

STÁHNOUT NAŠE BROCHURE

Pokud chcete informace v tisknutelném formátu nebo pro přesměrování, stáhněte si brožuru v PDF.

callcenter Zákaznický servis

Jsme tu pro Vás!
24 hodin / 365 dnů

+420 844 190 190


Prosím kontaktujte nás, naši specialisté rádi odpoví na Vaše dotazy